Subsidie voor de elektrische auto
Ien
8 min. leestijd

Subsidie voor de elektrische auto

Subsidie voor elektrische auto aanvragen wanneer krijg je subsidie en hoe gaat dat in zijn werk? De blogs die wij hier op ecofoodprint schrijven hebben altijd het thema duurzaamheid als leidraad.

We willen jullie met het schrijven van deze blogs inspireren tot een duurzaam leven of op zijn minst meer bewustwording om duurzamer te leven.

Zo kun je op de site veel lezen over bijvoorbeeld het terugdringen van afval, minder plastic gebruiken, projecten door het hele land waarbij duurzaam leven het doel is en ook producten die op een ecologische manier zijn vervaardigd.

Wat hierbij niet mag ontbreken is duurzaamheid en mobiliteit vinden wij.

subsidie elektrische autoAandacht voor duurzaamheid & mobiliteit


In de huidige tijd verplaatsen we ons nog steeds bijzonder veel en vaak van punt A naar B. Ook al wordt er meer en meer vanuit huis gewerkt. Naast het woon-werkverkeer worden er enorm veel kilometers afgelegd voor andere doeleinden.

Het doen van de boodschappen, halen en brengen van de kinderen, hobby, sport en recreatie betekent verplaatsing van mensen. En of we dat nu  op de fiets, in de auto of met gebruikmaking van het openbaar vervoer doen, je ontkomt niet aan de gevolgen hiervan voor het milieu.

In het openbaar vervoer wordt de laatste jaren gelukkig veel gebruik gemaakt van biologische brandstoffen en elektriciteit gewonnen uit zonne- en windenergie. Een ontwikkeling die we van harte toejuichen natuurlijk.

Daarbij is het openbaar vervoer natuurlijk al duurzamer dan wanneer iedereen individueel reist, vanwege het grote aantal passagiers wat gelijktijdig vervoerd wordt.

Maar niet altijd is het mogelijk om hiervan gebruik te maken omdat voor jouw bestemming bijvoorbeeld geen aansluiting is te vinden. Of het tijdstip waarop je moet reizen sluit niet aan bij de dienstregeling.

Elektrisch aangedreven voertuigen


In het het geval je genoodzaakt bent om zonder gebruikmaking van het OV te reizen is het goed om na te denken over andere milieuvriendelijke alternatieven. Misschien is het sowieso goed je bewust te zijn van welk effect het reizen eventueel heeft op het milieu.

Lees ook het artikel van Evan hoe je een nostalgische elektrische camper kunt huren om op vakantie te gaan.

Als je gebruik kunt maken van de benenwagen geniet dat uiteraard de voorkeur. Je slaat twee vliegen in 1 klap; geen schadelijk uitstoot van CO-2 gassen en je bent lekker in beweging in de frisse lucht. Dit geldt natuurlijk ook voor gebruikmaking van de fiets, lekker gezond en zeer duurzaam.

Nou gaat dat prima als de afstanden niet al te groot zijn maar wat als je verder wilt en moet? Dan heb je misschien nog steeds de mogelijkheid te fietsen, maar moet je misschien gaan nadenken over een elektrische fiets of een elektrische vouwfiets?

Je bent nog steeds lekker buiten in beweging, maar nu op een fiets met trapondersteuning! Dit vergroot je actieradius al aanzienlijk. Of je kunt gebruik maken van een vlotte behendige elektrische scooter, super makkelijk voor in de stad!

We gaan later zeker speciale aandacht schenken aan de verschillende elektrische tweewielers.

De elektrische auto


Sinds enkele jaren zien we een grote opkomst van de elektrische auto’s. Onder aanvoering van het Amerikaanse Tesla van Elon Musk komen nu ook de andere autoproducenten met elektrische alternatieven voor de ouderwetse verbrandingsmotor.

En dat is natuurlijk een goede zaak die ook ons veel plezier doet. Als onderdeel van het Klimaatakkoord hebben veel van de Europese lidstaten afgesproken dat er vanaf 2030 alleen nog elektrisch aangedreven auto’s op de markt mogen worden aangeboden.

En dat betekent dus dat over tien jaar iedereen die een nieuwe auto aanschaft automatisch een elektrische auto zal kopen. Iets om serieus over na te denken eigenlijk al vanaf vandaag. Want in die tussenliggende 10 jaren zijn er natuurlijk al heel veel mensen die een nieuwe auto aanschaffen.

En dan is het natuurlijk het beste om op deze wetgeving vooruit te lopen en misschien nu al een elektrische auto te kopen.

Realiseer je namelijk dat vanaf 2030 je gebruikte auto met benzine- of dieselaandrijving nauwelijks nog een marktwaarde zal hebben. Immers wie wil die vervuiler dan nog overnemen en de autodealers zullen ook niet erg happig zijn op inruil!

 

Is de elektrische auto echt duurzamer?


Ja, dat is natuurlijk een heel goede vraag. Want om elektrisch te kunnen rijden zul je toch ook die batterijen moeten opladen. En wordt er bij het opwekken van elektriciteit niet ook CO-2 uitgestoten?

Het is altijd goed om je dergelijke vragen te stellen en er niet maar automatisch vanuit te gaan dat wat de producenten zeggen ook waar is. Maar in het eerder besproken

Klimaatakkoord is ook opgenomen dat bij het opwekken van elektriciteit de uitstoot van CO-2 omlaag moet. En dat betekent dat de elektriciteitscentrales die met het zeer milieu-onvriendelijke bruinkool werken moeten overgaan op hernieuwbare bronnen.

Het stimuleren van bijvoorbeeld energie opgewekt met windmolens en zonne-collectoren is ook opgenomen in het Klimaatakkoord. Dat betekent dat de elektriciteit die we met elkaar gebruiken ook steeds ‘groener’ wordt.

En daarmee de invloed van de elektrische auto op de ecologische voetafdruk zeer klein te noemen is. Kijk maar naar de oplaadstations die je vaak langs de autosnelweg ziet, vele  van deze zijn uitgerust met zonne-panelen waarmee je direct je auto oplaadt.

En ook thuis kun je hier een bijdrage aan leveren door je huis van zonnecellen te voorzien. Dus wat mij betreft; Ja, de elektrische auto is echt duurzamer!

subsidie elektrische autos

De batterij


Wat bij de productie van elektrische auto’s een zeer belangrijk onderdeel is, naast natuurlijk de elektromotor, is de batterij. De batterij moet namelijk de benodigde energie kunnen leveren waarop de auto loopt.

Waren we voorheen gewend aan het feit dat batterijen een zeer schadelijk effect op het milieu hadden dan is dat gelukkig inmiddels sterk verminderd. Ook hieraan hebben overheidsvoorschriften een belangrijke bijdrage geleverd.

Niet te vergeten het groeiende besef bij consumenten en producenten dat er echt iets moet gebeuren!

Elders op deze web-site kun je een in mijn ogen zeer interessant artikel lezen over de Northvolt fabriek die in Zweden in aanbouw is. Deze fabriek heeft als doel gesteld om batterijen te produceren voor de mobiliteit-industrie die 100% hernieuwbaar zijn.

Het gehele productie-proces van de batterijen of accu’s van Northvolt geschiedt volledig energie-neutraal en als de levensduur van de accu ten einde is is deze geheel her te gebruiken.

Ook dit draagt weer bij aan de duurzaamheid van de elektrische auto als modern vervoermiddel van vandaag en de toekomst.

Subsidie elektrische auto’s particulieren


Ofwel kortweg de SEPP, is door de overheid in het leven geroepen om de particulier die een elektrische auto gaat aanschaffen daarbij financieel tegemoet te komen. Al vanaf juni 2020 bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling subsidie elektrische auto particulier.

Hiermee hoopt de overheid de doelstellingen te halen. En dat is een goede zaak vinden wij, want het is wel een grote investering en aanslag op je portemonnee natuurlijk.

Ik ga je proberen wat meer duidelijkheid te verschaffen over de subsidie elektrische auto particulier, want ik realiseer me dat je veel vragen zult hebben. Zelf wist ik ook niets van de elektrische auto subsidie dus ben ik op onderzoek uit gegaan.

Wanneer kun je gebruik maken van de SEPP? Zoals in de naam al besloten ligt geldt deze subsidie voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Dat kan dan een nieuwe elektrische auto zijn maar ook bij aanschaf van een tweedehands elektrische auto is er subsidie mogelijk.

Voorwaarde in beide gevallen is dat het om een 100 % elektrische auto dient te gaan. Dat betekent dat de zogenaamde Plug-In Hybride auto’s uitgesloten zijn van de subsidieregeling.

Deze categorie auto’s maakt gebruik van de elektromotor en de verbrandingsmotor en stoten dus nog steeds CO-2 uit.

subsidie elektrische auto

Elektrische auto kopen met subsidie of leasen?


Ook zeer interessant voor velen is het feit dat de regeling ook voorziet in een subsidie elektrische auto voor private lease. Je hoeft dus niet perse de elektrische auto te kopen om subsidie te krijgen.

Ook bij het afsluiten van een private-lease overeenkomst kun je in aanmerking komen voor de elektrische auto subsidie. En dan wil je natuurlijk weten hoe hoog de subsidiebedragen zijn als je een elektrische auto gaat kopen of een elektrische auto gaat leasen?

Uiteraard geldt dat de elektrische auto aan de door de overheid gestelde voorwaarden moet voldoen, daar kom ik later op terug.

Maar als de elektrische auto daar aan voldoet dan gelden de volgende subsidiebedragen:

  • De gebruikte elektrische auto. Bij koop van de tweedehands elektrische auto is de subsidie 2000,- Euro. Wil je over de tweedehands elektrische auto subsidie vangen dan dien je deze wel bij een RDW erkende dealer aan te schaffen.
  • De nieuwe elektrische auto. De subsidie elektrische auto met private lease, als ook bij de koop van een nieuwe auto bedraagt 4000,- Euro.

Het zijn dus best aanzienlijke bedragen die het zeer de moeite waard maken om bij de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto te kiezen voor een elektrisch aangedreven variant!

Voorwaarden subsidie elektrische auto particulieren


Wat zijn de voorwaarden waaraan de elektrische auto moet voldoen om in aanmerking te komen voor de SEPP? We hebben ze hieronder netjes voor je op een rijtje gezet zodat je goed voorbereid  bent.

➢ In alle gevallen geldt de regeling alleen voor 100% elektrische auto’s met een minimale actieradius van 120 km.

➢ De catalogusprijs of oorspronkelijke nieuwprijs bij de aanvraag subsidie voor elektrische auto dient minimaal 12.000,- euro en maximaal 45.000,-
te zijn.

➢ De subsidies voor elektrische auto gelden allen dan wanneer de auto is geproduceerd als elektrische auto. Betreft het een omgebouwde auto kom je niet in aanmerking voor de subsidies voor elektrische auto!

➢ De subsidie elektrische auto aanvragen kan vanaf het moment dat er een koop- of leaseovereenkomst gesloten is.

➢ De datum op deze overeenkomst is leidend voor de subsidieaanvraag!

➢ De elektrische auto waarover subsidie verstrekt wordt dient tenminste 3 jaar onafgebroken op naam te staan van de persoon aan wie de aanvraag is toegekend. Ditzelfde geldt voor een eventuele lease-overeenkomst.

➢ De subsidieaanvrager dient alle documenten mbt de subsidieaanvraag en verstrekking gedurende 3 jaar na ‘tenaamstelling voertuig’ aan de overheid te kunnen overleggen.

➢ Bij de aanschaf van een tweedehands elektrische auto dient deze auto gekocht te zijn bij een door het RDW erkende autodealer. De tweedehands elektrische auto subsidie is dus uitgesloten bij de onderlinge verkoop tussen particulieren van gebruikte elektrische auto’s.

Let op!


De Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren is geldig tot uiterlijk 1 juli 2025! Dus indien je de komende jaren overweegt een nieuwe of gebruikte auto te kopen overweeg dan zeker te kiezen voor elektrisch rijden. Een grote vooruitgang voor het milieu en ook nog lekker voor je portemonnee!

Je dient bij je aanvraag subsidie elektrische auto wel rekening houden dat er elk jaar een budget voor wordt bepaalt. Het totaal te vergeven subsidiebedrag is dus niet onbegrensd.

Het bedrag voor de subsidie elektrische auto 2021 is gesteld op 14.000.000,- euro waarvan nog slechts 1,4 miljoen is te vergeven.Dus wil je een subsidie elektrische auto voor 2021 aanvragen zou ik zeggen; stuur je formulier heel snel in!

Je kunt de Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren aanvragen via de website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland. Op deze pagina vindt je een directe link naar het aanvraagformulier.

Het uiteindelijk indienen van de aanvraag doe je met gebruikmaking van je DigiD. Je kunt een erkende autodealer of lease-maatschappij eventueel ook machtigen om de aanvraag voor jou te verzorgen.

subsidie elektrische autoDe zakelijke rijder


Na deze uiteenzetting over de elektrische auto subsidie vraag je je misschien af of er ook een subsidie voor elektrische auto zakelijk bestaat? Het antwoord op deze vraag is kort en krachtig met NEE te beantwoorden. Er bestaat dus geen speciale subsidie elektrische auto voor zakelijk verkeer.

Gesteld wordt dat zakelijke rijders en ondernemers met een auto van de zaak voordeel genieten middels de bijtellingsregeling. En dan is het ook nog zo dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen bij het gebruik van de elektrische auto voor je zakelijke ritten.

Dit laatste geldt overigens ook bovenop de subsidie voor elektrische auto van particulier!

Wij wensen je vele schone elektrische kilometers toe, nu en in de toekomst!

Reactie plaatsen
Ief en Ien Ecofoodprint

 Wie zijn wij

 Wij zijn Ief & Ien en wonen zelfvoorzienend in het buitenland. Wij wonen sinds '12 in Zweden en dat bevalt prima. We genieten van rust ruimte en natuur. Vooral het maken van lange wandelingen is een grote hobby.

In ons verhaal kun je de weg naar Zweden en hoe wij hier nu wonen helemaal lezen. Wij willen met het platform Ecofoodprint zoveel mogelijk mensen bereiken om een nog beter duurzamer leven te leiden.

We moeten bewustere keuzes maken in wat we eten en bij wat we kopen om te komen tot het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.