In Zweden wonen met de Legende van de boze reuzen
3 min. leestijd

In Zweden wonen met de Legende van de boze reuzen

Zoals jullie weten wonen wij in Zweden hier enigszins op het ‘platte’ land. En als ik platte zeg bedoel ik meer dat we ‘buiten’ wonen dan dat het daadwerkelijk plat is hier. Nee, het landschap word hier gedomineerd door enigszins glooiend, licht heuvelachtig terrein.

En dat geeft hele mooie taferelen die we dagelijks vanuit huis kunnen aanschouwen. Eeuwen geleden is dit landschap gevormd door onder andere grote aardverschuivingen ontstaan na de eerste ijstijd. En die hebben tot gevolg gehad dat de bodem hier enorm veel en grote rotsblokken bevat.

Je ziet dat overal in het landschap terug bijvoorbeeld door de vele muurtjes van natuursteen die de verschillende percelen van elkaar scheiden. Ook kan er zomaar ineens midden in een veld een enorm rotsblok liggen als ware deze er van een afstandje opgegooid.

Wij wonen hier in Zweden nu sinds 2012 en zijn er inmiddels aan gewend, maar soms als we weer een gigantische rotsblok  zien liggen blijven we altijd even stilstaan.

Een oude legende in Zweden verhaalt dan ook dat ze er door een boze reus zijn weggelegd. Waarom die reus dan weer boos zou zijn geworden is mij vooralsnog onbekend.

grote-rotskeien-in-zweden

Infrastructuur

Je kunt je wel voorstellen dat deze veel in de bodem voorkomende stenen het aanleggen van infrastructuur bemoeilijken. En dat heeft niet alleen maar effect op het aanleggen van verbindingswegen en spoorlijnen. Ook andere vormen van infrastructuur hebben hiermee te maken.

Het is dan ook een van de redenen dat we hier ‘buiten’ ons eigen rioleringsstelsel hebben moeten aanleggen en we onze eigen waterbron hebben. Het is eenvoudigweg economisch niet te doen voor de overheid om de relatief kleine groep mensen die buiten de bebouwde kom wonen hierin te voorzien.

Zo maken we sinds we in Zweden wonen ook al jaren gebruik van een adsl-verbinding die bovengronds ons huis binnen komt. Je moet dan echt een kabeltje voorstellen wat vanaf de langs de weg gelegen bovengrondse voorziening naar ons huis is getrokken.

Dat kabeltje is niet meer dan een twee-aderig bijzonder dun telefoonsnoertje wat in ‘de telefoonjacket’ is gekoppeld. We vinden het nog steeds een waar wonder dat we al die tijd op deze manier onze internetverbinding hebben.

We zijn geen van beide experts als het om internet gebruik gaat, maar de verbinding is voor ons heel prima! Wel hebben we zo af en toe te maken met internet storingen omdat er bijvoorbeeld ergens een kabel is gebroken doordat er een boom op is gevallen.

Glasvezelkabel

Maar al enkele jaren geleden kregen we van de gemeente te horen dat er glasvezelkabel aangelegd zou gaan worden. De eerste berichten waren dat dat in Q1 van 2019 gerealiseerd zou zijn, maar inmiddels zijn we twee jaar later en wachten we nog op aansluiting.

Maar er gloort hoop aan de horizon, in november vorig jaar is men dan eindelijk begonnen. Nu de winter definitief voorbij is heeft men het werk weer opgepakt en we verwachten zo rond juni aangesloten te zijn op het glasvezelnetwerk.

Je vraagt je misschien af of de fiberkabel, zoals ze dat hier noemen, ook bovengronds wordt aangelegd maar niets is minder waar. Met nieuwe technieken van graven en kabeltrekken kan de glasvezel ook hier de grond in.

Waar men vroeger echt een sleuf moest graven voor het leggen van kabels wordt er tegenwoordig meer een smalle sleuf gesneden in de grond. Een op een kraan gemonteerd speciaal werktuig zorgt ervoor dat er tegelijkertijd een kabel mee de grond ingaat.

Voordat dit werk van start kan gaan is er door geologische meting aangegeven waar grote stenen in de grond omzeilt moeten worden.

Wonen in Zweden met glasvezelkabel internet

Investering

Goed, dat betekent dus straks een supersnelle en super zekere internetaansluiting voor ons op het platte land. Het kost overigens wel een lieve duit om aangesloten te worden, ruim 2000:- euro, maar dan heb je ook wat!

En zoals met veel investeringen is het zo dat je het over een lange periode moet zien. Als we na het aanleggen nog 10 jaar blijven wonen (en waarom niet?) kost het slechts 55 eurocent per dag, waar hebben we het over!?

Komt daarbij ook nog dat glasvezel echt wel een meerwaarde geeft aan het onroerend goed dus al met al een verantwoorde kostenpost. En misschien opent het nog wel meer mogelijkheden voor ons als website-eigenaar, wie weet?!


met relaxte groet Ief

Reactie plaatsen
Ief en Ien Ecofoodprint

 Wie zijn wij

 Wij zijn Ief & Ien en wonen zelfvoorzienend in het buitenland. Wij wonen sinds '12 in Zweden en dat bevalt prima. We genieten van rust ruimte en natuur. Vooral het maken van lange wandelingen is een grote hobby.

In ons verhaal kun je de weg naar Zweden en hoe wij hier nu wonen helemaal lezen. Wij willen met het platform Ecofoodprint zoveel mogelijk mensen bereiken om een nog beter duurzamer leven te leiden.

We moeten bewustere keuzes maken in wat we eten en bij wat we kopen om te komen tot het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.