Wat is duurzaam sparen?

Wat is duurzaam sparen?

 Op dit moment is de rente op spaartegoeden in ons land nihil te noemen. De banken hanteren een zodanig lage spaarrente dat het nauwelijks de moeite loont om je geld op een spaarrekening vast te zetten.

Zeker als je over veel spaargeld beschikt moet je opletten dat je niet meer vermogensrendementsheffing betaalt en eventueel inkomstenbelasting uit spaartegoeden moet afdragen dan de eventuele spaarrente verantwoord.

Een eventuele oplossing hiervoor zou kunnen zijn het duurzaam sparen in een groenfonds.

De rente op deze groenfondsen is voor jou als spaarder wellicht nog lager dan op een gewone spaarrekening.

Maar aan de andere kant levert het wel een belastingvoordeel op. Je komt namelijk in aanmerking voor de korting voor maatschappelijke beleggingen.

Tot een bedrag van net boven de 60.000 euro mag je groen sparen. Als je een fiscale partner hebt mag je twee keer dit bedrag sparen. Het valt dan niet onder de vermogensrendementsheffing en je krijgt korting op de inkomstenbelasting. 

Laat je adviseren

Om er zeker van te zijn dat dit voor jou aantrekkelijk is zou je wat rekenwerk moeten verrichten en de website van de belastingdienst kunnen raadplegen. Als je je belastingaangifte door een expert laat verzorgen moet deze ook duidelijkheid voor jou kunnen scheppen. 

Maar wat is duurzaam sparen of groen sparen precies?

Verschillende banken in Nederland hebben zogenaamde groenfondsen. Met deze groenfondsen kunnen de banken goedkopere leningen verstrekken aan bijvoorbeeld natuurontwikkelingsprojecten, de biologische landbouw maar ook duurzame woningbouwprojecten. 

Zij die geld uit deze fondsen willen lenen tegen die lagere rente moeten over een Groenverklaring beschikken. De bank kan die voor de aanvrager van de lening aanvragen bij het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De RVO beoordeelt de afzonderlijke groenprojecten namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.  Degene die geld inlegt in deze groenfondsen krijgen een lagere rente over hun tegoed wat deze investeringen mede mogelijk maakt. 

Tegenover de lagere rente voor de spaarders staat een korting op de inkomstenbelasting en een vrijstellingslimiet op de inkomensrendementsheffing.

Duurzaam sparen is dus je spaargeld inleggen in een groenfonds waarmee duurzame projecten gefinancierd kunnen worden. Ook het inleggen van je spaargeld bij een bank met Duurzaamheid als Unique Selling Point valt onder duurzaam sparen.

Wil je meer weten over duurzaam investeren lees dan ook zeker; Investeren in duurzame projecten >>

Wat is duurzaam sparen?

Er bestaan verschillende Project categorieën die onder de regeling groenprojecten vallen. In hoofdlijnen onderscheid de overheid de volgende categorieën:

-Natuur, Nationale landschappen is hier een voorbeeld van
-Biologische landbouw, het ondersteunen van biologisch produceren
-Landbouw, ondersteunen van duurzame melkveehouderij
-Duurzame grondstoffen ook wel groene grondstoffen
-Terugwinning en recycling
-Duurzame energie, zoals zonnepanelen en windturbines
-Energie besparing, door middel van warmte en koude opslag
-Duurzaam bouwen door bijvoorbeeld herbestemming van woningen
-Duurzame mobiliteit in de vorm van transportmiddelen
-Klimaatadaptie, bijvoorbeeld vegetatiedaken (sedum daken) en verticale tuinen.
-Nederlandse Antillen
-Buitenland

Probleem met sparen in groene fondsen is dat op dit moment de grote banken nauwelijks of niet open staan voor nieuwe spaarders of beleggers.

Dit heeft te maken met het feit dat de banken verplicht 70% van het groen gespaarde of geïnvesteerde kapitaal moeten beleggen in goedgekeurde groene projecten.

Uitzondering op dit moment is Rabo GroenSparen wat vanaf 1 april 2021 ‘tijdelijk’ weer openstaat voor nieuw duurzaam spaargeld. Je dient er dan wel rekening mee te houden dat er een negatieve rente van 0,5% over het tegoed wordt berekend.

Dus of het financieel nog aantrekkelijk is zal zeker voor ieder individu weer anders zijn.


Er bestaan ook enkele banken die zich speciaal richten op duurzaamheid. Door je spaargeld bij hen onder te brengen ben je ervan verzekerd dat het bijvoorbeeld niet belegd wordt in de wapenindustrie of niet maatschappelijk verantwoorde industrieën. Enkele voorbeelden van deze banken zijn Triodos Bank en ASN bank.

Triodos bank

Triodos is een speler op de Nederlandse bankenmarkt die zich onderscheid door dat ze duurzame  ondernemers steunen. Er wordt allen gefinancierd in organisaties die een positieve impact hebben op mens, samenleving en milieu lezen we op de website.

Als je bereid bent je spaargeld voor langere tijd vast te zetten bied Triodos bank nog een rente van 0,2%. De spaarrekeningen van Triodosbank vallen niet onder de eerder genoemde Groene Fondsen.

Wat is duurzaam sparen?

ASN bank

Ook deze al enkele jaren op de Nederlandse markt actieve bank investeert in een nieuwe duurzame wereld. Een wereld met oog voor mens, dier en milieu volgens de website.

Ook voor ASN bank geld dat je als je je spaargeld voor 10 jaar in een depositorekening wilt storten je nog een bescheiden 0,15% rente krijgt over je tegoed.

Opmerkelijk: Nog maar kort geleden, 2016, gaf ASN bank groen licht voor beleggen in Tesla, de producent van elektrische auto’s.

Echter al in 2018 is besloten om de aandelen Tesla weer te verkopen vanwege slechte omstandigheden van de werknemers in de Teslafabrieken en het feit dat ze gestraft werden als ze lid weren van een vakbond!

Ook het beperkte milieu-beleid van Tesla werd als reden opgegeven. Dan laat je wel principes zien als bank!