Investeren in duurzame projecten
Allerlei groene Tips
Ief
Allerlei groene Tips

Investeren in duurzame projecten

Vanwege de goede economische omstandigheden waarin we ons bevinden is het voor een steeds grotere groep mensen mogelijk te investeren. Doordat veel mensen geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en duurzaam leven bestaat er ook interesse in investeren in duurzame projecten.

Maar wat is investeren in duurzame projecten? Hoe kan ik investeren in duurzame projecten? Als jij ook wilt investeren in duurzame projecten moet je zeker verder lezen!

Wat is investeren in duurzame projecten?

Deze vraag kan kort en bondig worden beantwoord of met een enorme hoeveelheid aan toelichtingen.

Het korte en bondige antwoord op de vraag wat is investeren in duurzame projecten

investeren in duurzame projecten is het beschikbaar stellen van jouw geld aan ondernemers die met hun bedrijf of product een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.

Het doel hiervan is uiteraard het verkrijgen van rendement van je geld maar ook bijdragen aan een verantwoorde toekomst. Dat geld kan in de vorm van een lening aan de ondernemer worden verstrekt. Of de investeerder koopt een belang in de vorm van aandelen van de onderneming.

In het eerste geval wordt er een looptijd voor de lening afgesproken en een te behalen rendement( in procenten uitgedrukt).  In het laatste geval, aandelen uitgifte, zit het rendement in de op de langere termijn te gaan realiseren waarde van het bedrijf.

Investeren in duurzaamheid

Daar waar investeren in zijn algemeenheid alleen gaat over het beleggen van je geld en daar rendement uit verkrijgen gaat investeren in duurzaamheid een stap verder; de investeerder wil namelijk dat het bedrijf waarin hij zijn geld belegt er een duurzame visie en bedrijfsvoering op na houdt waarbij de mens en het milieu gebaat zijn.

Waarom is duurzaam investeren interessant

Daar waar je enkele jaren geleden je spaargeld gerust op een spaarrekening kon storten is dat vandaag helaas een stuk minder interessant.

De rentes op spaartegoeden zijn ongekend laag en als je over teveel vermogen beschikt betaal je bij de banken vaak zelfs al boeterente. Sparen bij de bank is (doorgaans) wel zonder risico’s!

Het investeren in duurzame projecten kàn een beter rendement opleveren. Ik schrijf hier bewust kàn, want garanties kunnen niet worden gegeven.

Een onderneming zou ook zomaar eens in betalingsproblemen kunnen komen. Of zelfs failliet gaan is niet uitgesloten en dan kun je zeker naar je euro’tjes fluiten!

Maar als alles goed gaat levert het duurzaam investeren vaak wel een rendement van tussen de 4 en de 10% op!

Hoe kan ik investeren in duurzame projecten?-Platforms duurzaam investeren

Om het voor jou als particuliere investeerder of belegger gemakkelijk te maken bestaan er een groot aantal platforms die de bedrijven waarin je duurzaam kunt investeren selecteren.

Oneplanetcrowd is 1 van de bekendste en best aangeschreven platformen voor duurzaam investeren in Nederland.

Het selecteren van duurzame projecten gebeurt o.a. op basis van economische verwachtingen. Het betrokken bedrijf overlegt als het ware een ondernemersplan met economische onderbouwing.

Hiernaast worden de bedrijven ook getoetst op basis van duurzaamheid. De duurzame visie en het beleid worden door experts getoetst.

Dat bespaart jou een heleboel tijd en inspanningen. De selectie is immers al door professionals voor jou gedaan!

Investeren in duurzame projecten

Pitchen voor een investering

De bedrijven die in aanmerking willen komen voor een investering moeten aan een groot aantal criteria voldoen. Ze moeten zichzelf middels een ‘pitch’ presenteren en zo de experts overtuigen van hun waarde.

Daarnaast worden de ondernemers als ze een investering voor elkaar hebben gekregen regelmatig getoetst en gemonitord of ze aan hun verplichtingen jegens de investeerders kunnen voldoen.

Wel blijft het raadzaam om zelf ook even je licht op te steken alvorens je van start gaat met duurzaam investeren. Voorzichtigheid met je duur verdiende centjes is natuurlijk altijd goed!

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je keuzes. “In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst” is ook zeker van toepassing bij investeren in duurzaamheid!

Door de platforms wordt een divers aanbod van projecten met verschillende risicoprofielen aangeboden. Het financiële rendement moet passen bij het risicoprofiel van de investering.

Met andere woorden; tegenover een hoog financieel risico hoort een kans op hoger financieel rendement te staan!

Voorbeelden van duurzame projecten

Enkele voorbeelden van investeren in duurzame energie projecten zijn investeren in windmolens, investeren in groene energie, investeren in zonne-energie en investeren in windenergie op zee.

Ook de vele zonnepanelen parken die her en der in Nederland worden gebouwd komen tot stand doordat veel mensen willen investeren in duurzame energie projecten.

Investeren in duurzame projecten wordt je gemakkelijk gemaakt door het platform Oneplanetcrowd. Je vind op de website een duidelijk overzicht van duurzame projecten in binnen- en buitenland.

Wat is duurzaam investeren crowdfunding?

De meeste platforms voor duurzame investeringen zijn zogenaamde crowdfunding platforms. De term crowdfunding komen we de laatste jaren steeds meer tegen. Ook Oneplanetcrowd is hiervan een voorbeeld.

Vraag je je af wat is crowdfunding dan komt hier het antwoord op je vraag. Letterlijk vertaald betekent crowdfunding het ophalen van geld bij het publiek. Het is een alternatieve manier van het financieren van een bedrijf of project.

Crowdfunding zorgt doorgaans voor direct contact tussen de betreffende ondernemer en de financierder of investeerder. Er zijn dus geen tussenpersonen bij betrokken.

Meestal echter verloopt crowdfunding via platforms op het internet, waarbij het platform meestal betaald wordt uit de door de investeerders behaalde rendementen.

Hoe gaat duurzaam investeren crowdfunding in zijn werk?

In principe gaat crowdfunding als volgt; een bedrijf of persoon wil een project starten maar heeft daarvoor onvoldoende kapitaal.

Om het benodigde kapitaal te verwerven bied hij of zij het project aan via een platform op internet, met daarbij de hoogte van het benodigde bedrag.

Zo ontstaat er een open wijze waarbij iedereen kan investeren in projecten.

Veel particulieren investeren in projecten door een klein bedrag aan het gehele project te financieren. Het voordeel hiervan is dus dat je niet slechts 1 of 2 partijen in de vorm van een bank of een investeringsmaatschappij hebt met derhalve veel invloed in de onderneming.

De vele kleine investeerders bij elkaar noemen we dan the crowd, ofwel mensenmassa. Door het grote bereik van het internet is deze vorm van ‘geld ophalen’ snel heel populair geworden.

Crowdfunding Nederland

Net zoals met zoveel zaken betreffende internet en social media is ook crowdfunding vanaf de andere kant van de oceaan naar Europa overgewaaid. In de VS is het vooral begonnen in de film-, de muziek-, literatuur en kunstindustrie.

Een zeer bekend voorbeeld hiervan is Kickstarter wat zich op eerder genoemde sectoren richt. Hierdoor hebben veel artiesten zichzelf de laatste jaren kunnen ontwikkelen.

Investering middels Crowdfunding kan op verschillende manieren  plaats vinden. De meest voorkomende manieren zijn onder te verdelen in:

 • Donaties
  De ‘investeerder’ doneert geld zonder hiervoor iets terug te krijgen. Komt vooral voor bij filantropische of charitatieve doeleinden.
 • Sponsoring
  Verschil met voorgaande variant is dat de sponsor een niet-financiële vergoeding terug krijgt van de ondernemer. Wordt veel toegepast bij creatieve projecten.
 • Vreemd Vermogen
  De investeerder leent een geldbedrag uit aan de ondernemer. De ondernemer keert hiervoor rente uit en zal het geleende bedrag terug betalen.
 • Eigen Vermogen
  De investeerder neemt een participatie in de onderneming of het project. De ondernemer krijgt hiermee zijn startkapitaal, de investeerder deelt in de waardeontwikkeling van de onderneming.

Naast de selectie die zo’n crowdfunding platform doet op economisch gebied wordt er ook gekeken naar hoe het bedrijf duurzaam onderneemt.

Ze worden vaak getoetst aan de hand van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs=Sustainable Development Goals).

Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 uitgegeven door de Verenigde naties. Ze worden door de VN ook gehanteerd bij het samenstellen van de te behalen doelen op de agenda tot 2030.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in het kort:

 1. Geen Armoede
 2. Geen Honger
 3. Goede Gezondheid en Welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Eerlijk werk en economische groei
 9. Industrie, Innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het Land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten Partnerschap om doelstellingen te kunnen bereiken

Op Wikipedia vind je een meer uitgebreide verklaring van bovenstaande duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen terug.

De grotere investeringsmaatschappijen selecteren vaak op twee verschillende manieren te weten; het uitsluiten van bepaalde typen ondernemingen (ook wel negative approach genoemd) of door het selecteren van de beste ondernemingen van een bepaalde categorie (ook wel best in class geheten).

Als je het hebt over de negative approach kun je bijvoorbeeld denken aan het uitsluiten van bedrijven werkzaam in de wapen-, tabaks- of de alcoholindustrie.

Maar ook bedrijven waarbij sprake is van slechte omstandigheden en voorwaarden voor de werknemers of gebruikmaking van kinderarbeid vallen daar onder.

De best in class methode sluit geen bedrijfstakken uit maar selecteert op basis van hoe de bedrijven scoren op het gebied van milieubeleid, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden en transparantie.

Hierbij maakt het dan niet zo zeer uit in welk branche deze bedrijven werkzaam of actief zijn. Door bedrijven te toetsen aan deze waarderingsgetallen blijven de best presterende bedrijven over en kan er daar dus in geïnvesteerd worden.

Reacties