Investeren in duurzame projecten middels crowdfunding
Duurzaam leven
Ien
Duurzaam leven

Investeren in duurzame projecten

Voor die mensen die in de gelukkige omstandigheid verkeren dat ze geld over hebben is het investeren in duurzame projecten misschien wel een oplossing. Duurzaam investeren middels crowdfunding is ook heel populair. Je geld op een spaarrekening bij de bank zetten levert immers op dit moment niets op. Duurzaam investeren kan dan een oplossing zijn.

Natuurlijk kun je er dan voor kiezen om je geld via een groen investeringsfonds weg te zetten maar daarmee krijg je vaak geen duidelijkheid over de projecten zelf. Deze fondsen bieden vaak weinig tot geen garantie dat jouw geld alleen in duurzame projecten wordt geïnvesteerd.

Inhoudsopgave

Duurzaam investeren middels crowdfunding

Als jij meer betrokkenheid wilt over waar het geïnvesteerde geld naar toe gaat dan is investeren in duurzame projecten middels crowdfunding misschien wel een goed plan voor jou. Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij de ondernemer zich wendt tot het publiek, de ‘crowd’.

Heel vaak kiest de ondernemer voor crowdfunding omdat zijn project voor de grote banken of investeringsmaatschappijen niet interessant is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleinschalige duurzame energie projecten, maatschappelijke projecten of duurzame agrarische projecten.

Bij crowdfunding vraagt een ondernemer het publiek om (een deel van) de financiering van het duurzame project voor zijn rekening te nemen. Dit kan door een lening aan de ondernemer te verstrekken of door aandelen van de (vaak startende) onderneming te kopen. 

De door de investeerder gegeven lening wordt uiteindelijk terug betaald en jaarlijks ontvangt hij hiervoor een rentepercentage van de ondernemer. Er wordt een verschil gemaakt tussen een niet- converteerbare lening en een converteerbare lening. 

In het laatste geval kan de lening op termijn worden omgezet in aandelen van het bedrijf. Ook is een converteerbare lening de eerste 3 jaar vaak vrijgesteld van aflossing. 

Dit maakt de converteerbare lening erg interessant voor starters. Starters hebben de eerste jaren namelijk vaak weinig eigen kapitaal waardoor aflossen moeilijk kan zijn. 

Investeren in duurzame projecten door aandelen uitgifte 

Investeerders kunnen er ook voor kiezen om aandelen van een onderneming te kopen. Hiervoor zal echter wel eerst de waarde van de onderneming bepaald moeten worden. In het geval van een startende onderneming is dat natuurlijk niet zo eenvoudig. 

Door echter te kiezen voor het kopen van aandelen van de onderneming kiest de investeerder ervoor in te zetten op groei van de waarde van de onderneming in de toekomst. 

Investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst

Daar waar in het verleden alleen maar werd gekeken naar te verwachten rendementen vinden we het tegenwoordig ook belangrijk dat ons geld investeren in duurzaamheid. 

We zijn er tenslotte samen verantwoordelijk voor dat ook toekomstige generaties uitzicht hebben op een leefbare planeet.

Met dat gegeven wordt er gelukkig ook door steeds meer ondernemers ingezet op duurzame projecten. 

Voor jou als investeerder zijn er veel mogelijkheden om bijvoorbeeld te investeren in duurzame energie projecten. Mooie voorbeelden hiervan zijn investeren in windmolens, investeren in groene energie en investeren in windenergie op zee.

Hoe kan ik investeren in duurzame projecten

Het lijkt misschien heel moeilijke materie maar investeren hoeft echt niet zo ingewikkeld te zijn. Als jij als beginnende investeerder aan de slag wilt gaan kun je terecht op veel platforms. Voordeel van zulke platforms is dat je rechtstreeks investeert in de onderneming zonder dat het platform daar een partij in is. 

Het verdienmodel van deze platforms zit meestal in een betaling uit de rendementen van de investeerders. Geen rendement betekent dus ook geen kosten! 

In het algemeen geldt overigens dat je eigenlijk alleen maar moet investeren met geld wat je ‘over’ hebt. Ga nooit investeren met geleend geld of geld wat je voor je dagelijkse levensonderhoud nodig hebt.

Van het geld wat je tot je beschikking hebt zou je slechts 10% voor crowdfunding projecten moeten inzetten. Ook kun je het beste je investeringen spreiden over verschillende ondernemingen. Hiermee breng je de risico’s van investeren omlaag.

Er bestaan in Nederland een aantal hoog aangeschreven platforms voor crowdfunding die je snel op weg helpen. Een van die platforms is Oneplanetcrowd. Dit is een betrouwbare partner voor zowel de investeerders alsook voor de (startende) ondernemers.

Investeren in duurzame projecten

Crowdfunding duurzame projecten 

Oneplanetcrowd onderwerpt de ondernemers aan een strenge selectie op gebied van economische haalbaarheid van het project. 

De ondernemer dient hiervoor een goed onderbouwd ondernemingsplan te overleggen. Zowel op economisch gebied alsmede op de lange termijn haalbaarheid van de onderneming wordt getoetst. 

Ook de duurzame doelstellingen worden door Oneplanetcrowd getoetst en bewaakt. Hierdoor weet jij zeker als investeerder in duurzame projecten dat jouw geld verstandig en duurzaam wordt geïnvesteerd.

Het crowdfunding platform wordt jaarlijks 2 keer gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten waarmee jouw investering veilig is gesteld. 

Natuurlijk kan er altijd iets mis gaan met de onderneming waarin jij jouw geld hebt geïnvesteerd. Maar dit is een risico wat met elke investering in bedrijven gepaard kan gaan.

Oneplanetcrowd is sinds 2012 als platform al verantwoordelijk geweest voor heel veel succesvolle crowdfunding acties. Meer dan 250 ondernemers en energieprojecten zijn in die periode succesvol van start gegaan. 

En een veelvoud hiervan aan investeerders heeft zo een mooi rendement op hun vermogen ontvangen. Ze hebben hierdoor ook nog eens bijgedragen aan een duurzame toekomst.

Er wordt naar gestreefd om alleen verantwoorde en naar verwachting kansrijke crowdfunding projecten online te plaatsen maar Oneplanetcrowd kan uiteraard geen garanties voor de toekomst bieden. 

Daarom is het altijd verstandig om eventueel een adviseur in de hand te nemen als je niet zeker van je zaak bent.

Afsluitend kan ik je vertellen dat je bij het investeren natuurlijk nooit over 1 nacht ijs moet gaan. Zorg dat je goed bent voorbereid en goed ingelicht voordat je gaat investeren in nieuwe projecten. 

Doe gedegen onderzoek naar het bewuste bedrijf of duurzame project voordat je je geld investeert. Niet alle duurzame ondernemingen zijn immers ook per definitie succesvolle ondernemingen. 

Maar als je alles goed voor elkaar hebt kun je wel investeren in duurzame projecten en zo aan 2 kanten rendement behalen. Financieel rendement en impact maken op de toekomst kunnen zo mooi hand in hand gaan.


Reacties