Duurzaam bedrijfsleven
Duurzaam leven
Ien
Duurzaam leven

Duurzaam Bedrijfsleven timmert aan duurzame weg

Elektrische auto’s, zonnepanelen, afval scheiden, het nieuws is ervan vergeven. Stuk voor stuk duurzaamheids-maatregelen waarbij het initiatief bij particulieren ligt.

Daarom gaat het platform Duurzaam Bedrijfsleven in op deduurzame initiatieven van Nederlandse ondernemers. Samen op weg naar een duurzaam leven, hier een paar voorbeelden!

Duurzaam leven begint bij dit platform

Al acht jaar staat hier de bijdrage van het bedrijfsleven aan een duurzamere maatschappij in de schijnwerpers. In die periode is het bereik van het platform gegroeid tot enkele honderdduizenden volger, lezers en abonnees.

De sleutel tot een duurzamere maatschappij bestaat uit innovatie. Alleen innovatie maakt mogelijk dat we, zonder verlies van welvaart, duurzamer kunnen leven. Daarom is het bedrijfsleven op tal van manieren bezig om duurzaamheid naar de Nederlandse consument te brengen.

Soms door haar eigen processen duurzamer in te richten, soms door een duurzaam alternatief voor een consumptieproduct te ontwikkelen, maar vaak ook beide. Deze innovatie voltrekt zich vaak buiten het zicht van de gemiddelde Nederlander, terwijl deze er wel belangstelling voor heeft.

Door duurzaamheids-ontwikkelingen in het bedrijfsleven op een toegankelijke manier te brengen, leert een groot publiek over de vorderingen die we als maatschappij maken op weg naar een duurzamere wereld.

Daarbij gaat voor velen een wereld open. Natuurlijk kan iedereen zich iets voorstellen bij groene energie of het verminderen van de afvalberg, maar velen hebben geen idee over de enorme energieconsumptie van de industrie in vergelijking tot die van huishoudens, bijvoorbeeld.

Kenmerkend aan Duurzaam Bedrijfsleven is de verdiepende content. Zowel online als in het magazine, dat eens per kwartaal verschijnt. Geen hapsnap copy-paste van nieuwswebsites, maar waardevolle en afwisselende content, geschreven door eigen redacteuren.

Niet bedoeld voor wie even gauw zijn ogen over de koppen van het nieuws wil laten glijden, maar juist voor wie oprechte belangstelling heeft voor duurzaamheids-thema’s.

Daarbij wordt vaak verwezen naar extra verdieping in de vorm van links naar whitepapers, infographics, boeken en andere verdiepende content. Intern én extern. Dat waardevolle en inhoudelijke content het uitgangspunt is, merkt de bezoeker aan alles.

duurzaam bedrijfsleven


Bedrijfsleven cruciaal bij duurzaam leven

Vaak wanneer duurzaam leven ter sprake komt, staan de keuzes van de consument centraal. Nou is er niets aan gelogen dat de consument zelf zijn gedrag zal moeten veranderen om onze collectieve milieubelasting voldoende te verlagen.

Maar de consument gebruikt slechts de middelen die hem door bedrijven worden aangereikt. Zonder betaalbare zonnepanelen is een energieneutrale woning ondenkbaar en zonder een ondernemer als Elon Musk zagen we nu veel minder elektrische auto’s in het straatbeeld.

Onder deze bekende voorbeelden schuilt een hele wereld van kleinere duurzame initiatieven, die bij elkaar opgeteld minstens zoveel verschil maken. Of misschien nog wel meer. Hoe dan ook, volgens Duurzaam Bedrijfsleven verdienen duurzame initiatieven over de volle breedte de aandacht.

Aandacht van een groeiende groep Nederlanders met belangstelling voor duurzaamheid en innovatie, maar ook met een hart voor onze leefomgeving en planeet. De duurzame puzzel kan uiteindelijk alleen maar worden gelegd wanneer zowel bedrijven als consumenten allemaal een stukje van de oplossing willen zijn.

Daarvoor moeten ze niet alleen kennisnemen van de actuele ontwikkelingen op duurzaamheids-gebied, maar er ook met elkaar over in contact komen. Ook dat wordt door Duurzaam Bedrijfsleven gefaciliteerd.

Community

Het platform Duurzaam Bedrijfsleven is niet enkel de toeschouwer en archivaris van een steeds duurzamer bedrijfsleven in Nederland. Via een speciale duurzaamheids-scan, ontwikkeld in samenspraak met de Erasmus Universiteit, krijgen bedrijven direct inzicht in hun eigen duurzaamheids-profiel.

Zo kunnen bedrijven met duurzaamheids-ambities direct aan slag met het in actie omzetten van die ambities. Ook studenten worden aangespoord om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Zo is het content- en stageplatform SDG’s on Stage een initiatief van Duurzaam Bedrijfsleven.

Dit platform houdt niet alleen jongeren op de hoogte van – voor hen – interessante ontwikkelingen op duurzaamheids-gebied, maar biedt ook diverse stages bij duurzame bedrijven of waarin duurzaamheid op een andere manier een rol speelt.

De rol van Duurzaam Bedrijfsleven is er niet louter een van passief verslag doen van ontwikkelingen.

Enerzijds brengt het platform duurzame bedrijven en duurzame initiatieven in beeld, anderzijds moedigt zij ook duurzaam ondernemen en duurzaam leven aan via haar omvangrijke community.

Die bestaat uit meer dan 20.000 ontvangers van regelmatige updates en een vergelijkbaar aantal volgers via diverse sociale kanalen. De community van Duurzaam Bedrijfsleven bestaat uit belangstellende particulieren én uit diverse bedrijven en ondernemers.

Ook (duurzame) bedrijven sluiten zich als partner bij het platform aan. Veelal grote, toonaangevende bedrijven, waaronder banken, energiemaatschappijen, afvalverwerkers en kennisinstituten.

Organisaties die ook qua duurzaamheid toonaangevend zijn of willen zijn. Ook de duurzame ontwikkelingen bij hen worden door de onafhankelijke redactie van Duurzaam Bedrijfsleven kritisch gevolgd.

Duurzaam Bedrijfsleven iets voor jou?

De community van Duurzaam Bedrijfsleven bestaat niet alleen op papier. Voor zover omstandigheden het toelaten verzamelt de community zich fysiek of digitaal op de meer dan tien evenementen, die jaarlijks door het platform worden georganiseerd.

Deze evenementen vormen een trefpunt voor gelijkgestemden, rondom een duurzaam thema. Een unieke kans om kennis uit te wisselen en te netwerken, en zo de duurzame revolutie in Nederland verder in de steigers te zetten.

Stuk voor stuk zijn de evenementen professioneel georganiseerd, met een duidelijke focus, om zo de meerwaarde voor de bezoeker te maximaliseren. Daarmee trapt Duurzaam Bedrijfsleven niet in de val waarin zoveel andere zakelijke evenementen trappen. Het idee dat meer bezoekers altijd beter is.

De evenementen van Duurzaam Bedrijfsleven worden nadrukkelijk vanuit relevantie en thematische focus georganiseerd, waarbij op relevante bezoekers wordt gemikt en niet op zo veel mogelijk bezoekers.

Meerwaarde

Voor iedereen met meer dan gemiddelde belangstelling voor duurzaamheid, duurzame innovaties en duurzame business biedt Duurzaam Bedrijfsleven een schat aan informatie.

Die informatie is naar behoefte beschikbaar. Van een wekelijkse blik op de (online) gepubliceerde content, tot een abonnement op de nieuwsbrief en het magazine, inclusief deelname aan interessante zakelijke evenementen.

Iedereen kan zijn eigen informatiebehoefte invullen via het platform. Ook voor wie op een eigen website of platform aandacht schenkt aan duurzaamheid, is het platform van grote waarde.

Juist omdat de aangeboden content verdieping biedt, is deze zeer geschikt om naar te verwijzen voor extra uitleg of toelichting bij een begrip of ontwikkeling.

Wie duurzame technologie wil duiden of meer begrip wil over een duurzame innovatie, vindt in het uitgebreide archief van Duurzaam Bedrijfsleven altijd waardevolle verdieping en achtergrond.


Tot slot

Tot slot is het platform waardevol voor iedereen die zelf duurzamer wil leven. Want er blijkt in de praktijk al veel meer mogelijk dan veel mensen denken.

Onbekend maakt onbemind en dat is met duurzame innovatie niet anders.

Overal om ons heen leiden duurzame innovaties tot gebruiksklare producten. Producten die voor een groot deel ook voor de consument bestemd zijn. De fabrikanten of initiatiefnemers van dergelijke producten willen er graag mee opschalen, maar missen nog de bekendheid en het podium.

Daarin voorziet Duurzaam Bedrijfsleven. Wie niet alleen een hart voor duurzaamheid heeft, maar ook een echte gadgetfreak is, doet er verstandig aan het platform in de gaten te houden. Grote kans om hier producten tegen te komen waarmee het eigen leven direct duurzamer gemaakt kan worden.

Duurzaam Bedrijfsleven is bij uitstek een platform voor de early adopters; de mensen met de blik ferm op de toekomst gericht.

Reacties