jagen in Zweden

Jagen en het Zweedse DNA

Misschien ben jij een liefhebber van de jacht en wil je je jachtgebied eens uitbreiden naar Zweden

Dan ben je hier inderdaad op de goede plaats aangeland. Vanwege zijn enorme hoeveelheid aan natuurgebied is Zweden uitstekend geschikt als locatie voor de jacht. 

Het jagen zit in het DNA van de Zweden opgeslagen als het schaatsen in ons DNA zit opgeslagen. Ze zijn er mee opgegroeid en zeer vertrouwd. 

Uiteraard zijn er ook in Zweden tegenstanders van de jacht maar dat aantal is bijna verwaarloosbaar. 

Ook niet zo verwonderlijk in een land waar de wildpopulatie vele malen groter is, zelfs in verhouding, dan in ons land. Er zijn in Zweden dan ook 300.000 jagers actief, een percentage van 0,3 % op een bevolking van 10 miljoen inwoners.

Wildbeheer en verkeer

Ook zijn er echt maatregelen nodig op gebied van wildbeheer om de schade door wild enigszins in te kunnen perken. 

Als je alleen al weet dat er jaarlijks duizenden(!) verkeersongelukken met wild plaats vinden dan kun je concluderen dat wildbeheer noodzaak is. 

Overigens bestaat er ook veel schade door wild aangebracht aan land- en bosbouwgronden. Nou hoeft wildbeheer niet per se te betekenen dat wild wordt afgeschoten. 

Nee, dat kan bijvoorbeeld ook door het wegennet af te schermen van wild of bijvoorbeeld het bouwen van zogenaamde wildpassages.

Maar natuurlijk kun je dat nooit helemaal in een waterdicht netwerk gieten in een land wat zo groot en uitgestrekt is als Zweden. 

En dus zul je voor een groot deel ook afhankelijk zijn van wildbeheerders in de vorm van jagers om de schade enigszins in te perken.

 En natuurlijk heeft Zweden ook steeds meer te maken met een door mensen aangetaste biotoop. 

Ook in dit mooie Scandinavische land wordt steeds meer natuur in cultuur gebracht waardoor de natuurlijke balans in het dierenleven verstoord wordt. 

En dan zul je als mensen dit bij moeten sturen o.a. door wilde te bejagen.

Welk wild valt er te bejagen in Zweden?

Uiteraard vind je in Zweden een veel uitgebreider aantal soorten dieren waarop gejaagd wordt. Naast de ook in ons land bekende soorten als haas, konijn, ree, hert, zwijn en verschillende soorten gevogelte wordt er in Zweden actief op elanden gejaagd, op kroonhert en op wolven en beren. 

Er is wel een duidelijk verschil in de diersoorten welke in het zuiden van Zweden voorkomen en die die in het noorden voorkomen.

Zo ongeveer boven de lijn van Gavle in het oosten loodrecht richting de Noorse grens kom je bijna geen fazant en patrijs tegen omdat ze het daar eenvoudig weg in de winter niet overleven.

Nou is bijvoorbeeld de fazant ook niet een inheemse vogelsoort, niet alleen in Zweden maar feitelijk in heel Europa, dus is dat ook niet zo vreemd. 

Huiden en pelzen

Buiten dat er op veel wild gejaagd wordt hoofdzakelijk voor het vlees bestaat er in Zweden ook de zogenaamde pelsjacht of huidenjacht. 

Veel van die pelzen worden verwerkt in de kledingindustrie. Vooral de in het noorden levende Sami bevolking maakt hier nog steeds gebruik van. 

Met name de huiden van rendieren, elanden en herten lenen zich hier uitstekend voor. Voordeel is dat ook het vlees van deze dieren door de mensen geconsumeerd kan worden. 

Maar ook huiden van kleinere in het wild levende dieren vinden hun weg naar de vaak ambachtelijke kledingateliers.

Het jachtseizoen

Globaal kun je stellen dat het jachtseizoen in Zweden loopt van augustus tot februari. 

Maar afhankelijk van lokale besluiten kunnen hierop uitzonderingen zijn ook wat betreft de verschillende wildsoorten. 

Het is dus als buitenlandse jager in Zweden belangrijk om je hier goed over te laten informeren. Net zoals in ons land zijn er ook in Zweden gebieden waar in de periode mei tot half juni bijvoorbeeld op de ree-bok gejaagd mag worden.

Wellicht is het geen goed idee om je jachtgeweer mee op vakantie in de camper naar Zweden te nemen zonder dat je vooraf weet waar je aan begint. 

Ik kan me zo voorstellen dat het aan de grenzen bij eventuele controle de nodige problemen en oponthoud kan opleveren. 

Daarom is het goed te weten dat er met in acht neming van bepaalde voorwaarden wapens geleend mogen worden van Zweedse jagers. 

Zo moet de jager die het wapen uitleent in het bezit zijn van een geldige jachtakte en moet de buitenlandse jager beschikken over een voor dat wapen passende vergunning in zijn thuisland.

Ik hoop je voor dit moment even voldoende te hebben geïnformeerd over de jachtmogelijkheden in Zweden.  


Reactie plaatsen