Wat is duurzaam hout?

Wat is duurzaam hout? 

Antwoord op de vraag wat is duurzaam hout vind je hier. In dit artikel ga ik je uit te leggen wat duurzaam hout is.

Het is nog niet zo eenvoudig om in 1 zin het antwoord te geven op wat duurzaam hout is. Je kunt in het kort zeggen dat duurzaam hout is verkregen uit bossen die duurzaam beheerd worden.

Dat wil zeggen dat de beheerder of eigenaar van het bos zo kweekt en kapt dat het ecosysteem zo min mogelijk word aangetast. Met andere woorden mogen andere planten en dieren in het gebied geen schade ondervinden van de houtteelt en houtwinning.

Als we over duurzaam hout spreken staan ook sociale aspecten centraal. Je kunt dan denken aan de rechten van de betrokken arbeiders en eventuele inheemse bevolking in het betreffende gebied.

De rechten van de inheemse bewoners dienen te worden gerespecteerd en er mag geen inbreuk worden gemaakt op hun leefomgeving en cultuur.


Keurmerken voor duurzaam hout

Voor jou als consument is de meest betrouwbare manier om duurzaam hout te kopen hout voorzien van een label. Er zijn internationaal grofweg twee labels die hierbij van belang zijn; het FSC label en het PEFC label.

Het FSC label


FSC staat voor Forrest Stewardship Council en geniet veel steun van de milieu organisaties. Een dergelijk label kom je bijvoorbeeld ook tegen voor duurzaam gevangen vis.

Ze worden beide door dezelfde instantie geaccrediteerd. Zowel het FSC alsmede het PEFC label zijn internationaal erkend. Er bestaan wel verschillen tussen de beide labels en de geëiste criteria maar die liggen wel dicht bij elkaar.

PEFC staat voor Programme for the Endorsement Forest Certification, het is een door de houtindustrie geïnitieerd label.

Beide labels hanteren het uitgangspunt van zoeken naar balans tussen sociale, economische en ecologische belangen. Altijd is het uitgangspunt dat bossen blijven bestaan als ze maar ‘productief’ genoeg zijn. 

Wat is duurzaam hout?

Duurzaam bosbeheer

Bovendien gaat men uit van duurzaam bosbeheer waarbij geen pesticiden zijn toegestaan en er zoveel mogelijk met inheemse boomsoorten wordt gewerkt. Ook wordt er niet gewerkt met genetisch gemodificeerde organismen, de zogenaamde ggo’s. 

Wat voor heel veel zaken op het gebied van duurzaam betreft geld ook voor hout dat van dichtbij verkregen altijd de voorkeur heeft boven van ver geïmporteerd. Dus voor ons geld dat we liefst in Europa geteelde en verwerkte houtsoorten gebruiken. Liever Europees hardhout dan tropisch hardhout.

Ook mede door de wetgeving in Europa m.b.t. de kweek en kap van hout geniet Europees hout de voorkeur. De regels zijn bekend en meer transparant dan de regels die gelden in bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Azië. Nederland is slechts een heel kleine producent van hout en telt derhalve internationaal nauwelijks mee. 

Hout uit Zweden en Finland

De Scandinavische landen, met Zweden en Finland voorop, hebben wel een serieuze rol als hout producerende landen. Veel van het hout wat jij als klusser in de bouwmarkt komt is hiervan afkomstig.

Omdat Nederland nu eenmaal bijna geen houtproductie heeft kun je dus stellen dat het Scandinavische hout ‘dichtbij geproduceerd’ is. 

Nagenoeg alle hout wat in de Scandinavische landen geproduceerd wordt is PEFC gecertificeerd. Anderen hebben daarnaast ook het FSC label uitgedeeld gekregen.

Je weet hierdoor dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Er geldt ook altijd een her-plantingsplicht na de kap, om ervoor te zorgen dat ook volgende generaties hout kunnen oogsten.

Hardhout versus ‘zacht’ hout

Naast al het voorgaande is er ook nog een ander onderscheid te maken als het gaat over wat is duurzaam hout. Je zou duurzaam ook kunnen uitdrukken in hoe lang het hout meegaat.

Ofwel hoe lang is het hout bestand tegen de invloeden. Vooral voor hout wat buiten ingepast wordt is dat van groot belang. De invloeden van het klimaat op het gebruikte hout zijn immers zeer groot.

Daarom zou je kunnen concluderen dat harde houtsoorten zoals beuken- en eikenhout, beter bestand zijn tegen weersinvloeden dan zachtere houtsoorten zoals vuren- en grenenhout.

Dat betekent dat de eerstgenoemde houtsoorten duurzamer zijn voor deze toepassing dan de als tweede genoemde houtsoorten.

Wat is duurzaam consumeren?

Gebruikt hout = Duurzaam hout

Als je als particulier gaat bouwen verdient het zeker eens aanbeveling om te kijken of je wellicht kunt werken met gebruikt hout. Ga daar voor eens op bezoek bij een plaatselijk sloopbedrijf.

Tegenwoordig hebben sloopbedrijven de plicht om de materialen apart af te voeren wat betekent dat er vaak nog herbruikbare bouwmaterialen te vinden zijn.

Waarom zou immers een vloer per se versleten zijn? Als de sloper de planken zorgvuldig verwijderd heeft nog prima bruikbaar voor jouw te bouwen schuurtje.

Hetzelfde geld voor dakspanten en balken. Niet altijd heeft dit hout na sloop zijn levensduur beëindigd en is dus zeer herbruikbaar voor nieuwe projecten.

Onbehandeld hout

Indien hout niet is behandeld met verfstoffen of impregneer vloeistoffen is het prima te gebruiken voor bijvoorbeeld de winning van energie.

Veel stadsverwarmings-centrales werken met vezels verkregen uit gebruikt hout. Zo komt het hout na gebruik weer terug in de kringloop en draagt bij aan het energieprobleem.

Daarnaast kan onbehandeld hout nog altijd goed biologisch worden afgebroken waardoor het zelfs als grondstof in de bos- en landbouw gebruikt kan worden.

 Op deze manier gaat het ook weer terug de kringloop in en blijft er niets van het hout ongebruikt.