Wat is duurzaam?

Wat is duurzaam?

Wat is duurzaam? Als je het woord duurzaam opzoekt in het woordenboek kom je vaak bij de volgende definitie uit;
1 lang durend
2 weinig belastend voor het milieu
3 weinig aan slijtage onderhevig

Andere synoniemen zijn ook; bestendig, blijvend, consistent, degelijk, durabel, hecht, houdbaar, kostbaar, niet veranderend, niet wankelbaar.

Weinig belastend voor het milieu

We komen het woord duurzaam de laatste jaren vooral tegen in de contest van ‘het milieu weinig (of helemaal niet!) belastend’.

Zo kun je dus bijvoorbeeld spreken over ‘duurzaam geproduceerd’ voedsel of kleding, bouwmaterialen en energie. Ook hoor je vaak de term ‘duurzaam verkregen grondstoffen’ etcetera.

Duurzaam gaat overigens niet altijd alleen maar over het milieu. Ook worden bij duurzame producten vaak zaken genoemd als werkomstandigheden, eerlijke beloning en bijvoorbeeld tegengaan van kinderarbeid.

Maar ook dierenwelzijn en niet-preventief inenten van dieren zijn goede voorwaarden voor duurzaam verkregen dierlijke producten.

Bamboe een duurzaam gewas

Een mooi voorbeeld van duurzaam zijn de producten gemaakt van bamboe. Je vindt steeds meer producten terug waarbij bamboe als grondstof is gebruikt.

Denk hierbij aan de bamboe tandenborstel, bamboe meubelen en speelgoed.  Bamboe is een snel groeiend gewas wat op heel veel plaatsen in de wereld gekweekt kan worden.

Het heeft geen mest- of bestrijdingsmiddelen nodig en is weinig bevattelijk voor ziektes. De ruwe bamboe is bijzonder sterk en kan zelfs in de bouw gebruikt worden.


Bamboe is het nieuwe plastic


Het Klimaatverdrag

Heel veel grote maar ook kleine ondernemingen hebben het begrip duurzaam opgenomen in hun ondernemersplan. Goed voorbeeld hiervan is gebruik te maken van duurzaam gewonnen energie, ofwel groene energie, voor de productieprocessen.

Kijk maar naar de vele zonnepanelen op de daken van grote bedrijven. Ook mondiale overheden stellen steeds meer eisen en wetten op die ervoor moeten zorgen dat we naar een groenere wereld toe gaan.

De Verenigde Naties hebben al enkele decennia geleden het Klimaatverdrag met elkaar opgesteld. Hieruit is weer de afspraak, het akkoord van Parijs, voortgekomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit doen de leden door de uitstoot van CO2 drastisch omlaag te brengen.

Statiegeld blikjes en kleine plastic flesjes

Een goed voorbeeld van een onlangs ingevoerde regel is de statiegeldheffing op petflessen in Nederland. Deze maatregel moet ervoor gaan zorgen dat mensen de kleine PET-flesjes en blikjes inleveren in plaats van ze als zwerfafval achter te laten.

De ingeleverde verpakkingen kunnen prima verwerkt worden tot herbruikbare grondstof! Al met al is het begrip duurzaam erop gericht dat jij als lezer weet dat er een bepaalde verantwoordelijkheid is genomen aangaande het milieu.

Want dat wij als mensen een enorme belasting leggen op het milieu is denk ik wel duidelijk. We zijn ‘by far’ de meest schadelijke diersoort op aarde, afgezien van de ook door ons gehouden veestapels.

Zeker na de industriële revolutie vanaf midden 18e eeuw is het hard achteruit gegaan met onze planeet. Omdat er vanaf die tijd in fabrieken massaal producten konen worden geproduceerd betekende dit ook dat ze voor steeds meer mensen toegankelijk werden.

Eigenlijk is toen al de basis gelegd voor de huidige consumptiemaatschappij waarin we nu leven.


Tijd dus om het begrip duurzaam te omarmen en na te leven!