bijen allergie
Ien

Bijen allergie: symptomen, behandeling en preventie

Bijen zijn belangrijke bestuivers voor planten en bloemen, maar hun steken kunnen bij sommige mensen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Een bijensteekallergie is een allergische reactie op het gif van bijen. Mensen met een allergie tegen bijensteken kunnen last krijgen van zwellingen, jeuk, roodheid en in sommige gevallen zelfs anafylactische shock.

De symptomen van een bijensteekallergie kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen binnen enkele minuten na de steek optreden.

Mensen die weten dat ze allergisch zijn voor bijensteken moeten altijd voorzorgsmaatregelen nemen wanneer ze zich buiten bevinden.

Het is belangrijk om te weten hoe je een bijensteekallergie kunt herkennen en wat je moet doen als je gestoken wordt.

In dit artikel zullen we bespreken wat een bijensteekallergie is, wat de symptomen zijn en hoe je het kunt behandelen en voorkomen.

We zullen ook enkele veelgestelde vragen beantwoorden over bijensteken en allergieën.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze informatie, vooral als je allergisch bent voor bijensteken.

Wat is een bijenallergie?

Een bijenallergie is een allergische reactie op het gif van bijen. Bijen steken vaak om zichzelf te verdedigen en laten daarbij een klein beetje gif achter in de huid van de persoon die gestoken is.

Bij de meeste mensen veroorzaakt dit alleen een pijnlijke, rode zwelling op de huid, maar sommige mensen zijn allergisch voor bijengif en kunnen hierdoor ernstige symptomen ontwikkelen.

De symptomen van een bijenallergie kunnen variëren van mild tot levensbedreigend.

De meest voorkomende symptomen zijn pijn en zwelling op de plaats van de steek. Sommige mensen ontwikkelen echter ernstige symptomen zoals ademhalingsproblemen, zwelling van de keel, duizeligheid en flauwvallen.

Als iemand denkt dat hij of zij allergisch is voor bijensteken, is het belangrijk om medische hulp te zoeken. Een allergoloog kan een huidtest of bloedtest uitvoeren om te bepalen of iemand allergisch is voor bijengif.

Symptomen van een bijenallergie

Bij een bijensteek kan een allergische reactie optreden. De symptomen van een bijenallergie kunnen sterk variëren van persoon tot persoon.

Sommige mensen hebben geen last van een bijensteek, terwijl anderen een ernstige allergische reactie kunnen krijgen die zelfs levensbedreigend kan zijn. In dit artikel worden de symptomen van een bijenallergie besproken.

Lokale reacties

Een lokale reactie is de meest voorkomende reactie op een bijensteek en treedt op bij ongeveer 10-15% van de mensen.

 Dit type reactie is meestal mild en verdwijnt binnen een paar uur tot een paar dagen. De symptomen van een lokale reactie zijn:

  • Roodheid en zwelling rond de steekplaats
  • Pijn en jeuk rond de steekplaats
  • Een kleine verhevenheid op de steekplaats (papule)

Systemische reacties

Een systemische reactie is een ernstige allergische reactie die optreedt bij minder dan 1% van de mensen.

Dit type reactie kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische hulp. Een allergische reactie kan snel verergeren en levensbedreigend worden.

Behandeling kan bestaan uit het toedienen van epinefrine (adrenaline) en andere medicijnen om de symptomen te verlichten.

Diagnose en behandeling

Diagnose

Een bijenallergie kan worden vastgesteld door middel van een huidtest of bloedonderzoek.

Bij een huidtest worden er kleine hoeveelheden bijengif op de huid aangebracht om te zien of er een allergische reactie optreedt. Bij een bloedonderzoek wordt er gekeken naar de aanwezigheid van antilichamen tegen bijengif in het bloed.

Als er sprake is van een allergische reactie op bijengif, is het belangrijk om te weten of de reactie mild of ernstig is.

Dit kan worden bepaald door de ernst van de symptomen na een bijensteek te evalueren.

Behandeling

De behandeling van een bijenallergie is afhankelijk van de ernst van de reactie. Bij een milde reactie kan een antihistaminicum worden voorgeschreven om de symptomen te verminderen.

Bij een ernstige reactie is het belangrijk om direct medische hulp in te roepen. In sommige gevallen kan er een injectie met adrenaline nodig zijn om de reactie te stoppen.

Als iemand een ernstige allergische reactie heeft gehad op bijengif, kan er worden overwogen om immunotherapie te ondergaan.

Hierbij wordt het immuunsysteem geleidelijk aan gewend gemaakt aan het allergeen, zodat er minder snel een allergische reactie optreedt. Immunotherapie is een langdurig proces dat meestal enkele jaren duurt.

Preventie

Vermijden van bijensteken

Om bijensteken te voorkomen, zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden:

  • Blijf rustig als een bij voorbij vliegt. Een onverwachte beweging maken kan de bij namelijk boos maken. Dit vergroot de kans op een steek.
  • Draag geen kleding die sterke kleuren of bloemen patronen bevatten.
  • Kom bij voorkeur niet in de buurt van bloeiende bloemen of overrijp (afgevallen) fruit.
  • Wees voorzichtig bij het plukken van fruit of bloemen.
  • Loop nooit buiten op blote voeten.

Als iemand toch gestoken wordt, is het belangrijk om de angel zo snel mogelijk te verwijderen. Dit kan gedaan worden met een nagel of scherp voorwerp.

Het is belangrijk om de angel niet met de vingers aan te raken, omdat dit de afgifte van gif kan stimuleren.

Informatie voor omstanders

Als iemand een anafylactische shock krijgt als gevolg van een bijensteek, moet er zo snel mogelijk medische hulp ingeschakeld worden. Artsen en ambulancepersoneel beschikken vaak over een injectie met adrenaline. Dus snel 112 bellen.

Als omstander is het belangrijk om rustig te blijven en de persoon te helpen om te gaan zitten of liggen. Als de persoon een EpiPen bij zich heeft, kan deze gebruikt worden om de allergische reactie te verminderen.

Het is belangrijk om de persoon niet te laten drinken of eten, omdat dit de ademhaling kan bemoeilijken.
Reacties