Natuur begraven
Duurzaam leven
Ien
Duurzaam leven

Natuur begraven

Duurzaam leven en duurzaam begraven; Natuur begraven! De laatste paar jaren kom ik steeds vaker het begrip ‘natuur begraven’ tegen. Nieuwsgierig geworden ben ik eens wat ‘dieper gaan graven’ om erachter te komen wat natuur begraven eigenlijk is. En past het ook in een duurzaam leven?

natuur begraven

Wat is natuurbegraven?

Het korte antwoord op de vraag wat is natuur begraven is dat je je lichaam laat begraven op een speciaal daarvoor ingericht gebied in de natuur. Hiermee draag je bij aan een meer duurzame samenleving en steun je het behoud  en beheer van de zo kwetsbare natuur.

Vooral in ons drukbevolkt Nederland is natuur een schaars goed wat gekoesterd moet worden. Natuur begraven draagt hier op een positieve wijze aan bij.

Het idee achter natuur begraven is dat je ook na je dood kunt bijdragen aan het behoud van kostbare natuurgebieden. Doordat je lichaam op een duurzame manier ter aarde wordt besteld tast het natuur begraven de natuur niet aan.

Zowel de kist als de bekleding zijn van 100% natuurlijke materialen en worden door de bodem opgenomen en verteerd.

Overigens kun je ook je as na cremeren aan de natuur terug geven. Je hoeft dus niet per se in de natuur te worden begraven om bij te dragen aan natuurbehoud na je dood. Doordat je je lichaam of je as terug geeft aan de natuur komt het terecht in de eeuwige kringloop waarmee je ontstijgt aan het tijdelijke aardse leven.

Je kunt zeggen dat je hiermee symbolisch verder leeft na de dood.

De dood is een zwaarbeladen onderwerp, daar praat je niet te lichtzinnig over. Ondanks dat heb ik  in de openingsalinea toch een klein grapje verwerkt. Waarom is het toch voor veel mensen moeilijk om te gaan met de dood? We komen er allemaal een keer voor te staan, het einde van ons leven.

Zorg dat nabestaanden jouw laatste wens kennen

Juist omdat de dood onlosmakelijk met het leven is verbonden zou het een meer besproken onderwerp moeten zijn. Ik ben ook van mening dat je beter goed voorbereid kunt zijn dan dat jezelf en je dierbaren verrast worden met jouw dood. Als je weet hoe je je afscheid wilt invullen en dit vastlegt is het op het moment dat het zover is voor iedereen makkelijker.

Natuur begraven kan dan een manier zijn om je lichaam een laatste rustplaats te geven. Ondanks dat cremeren de laatste decennia steeds meer de plaats van begraven heeft ingenomen. Heel veel mensen zien niets in het begraven op een traditionele begraafplaats zoals het kerkhof achter de kerk.

Omdat het geloof een veel kleinere rol speelt in het leven van veel mensen is deze manier van ‘te rusten leggen’ niet meer zo populair. Daar komt nog bij dat door de verstedelijking de ruimte om begraafplaatsen in te richten afneemt. Begraven in beheerde natuurgebieden kan dan een uitstekend alternatief zijn.

natuur begraven

Natuur begraven sinds 2011 mogelijk in Nederland

Pas sinds 2011 bestaat in Nederland de mogelijkheid voor een natuurbegrafenis. Op dit moment zijn er zo’n 25 natuurbegraafplaatsen in ons land waarmee ze nog maar 0,6% van alle uitvaarten voor haar rekening neemt. In 2018 werden ruim 100.000 mensen gecremeerd, 53.000 mensen werden op een reguliere begraafplaats begraven en slechts 960 op een natuurbegraafplaats.

In tegenstelling tot de traditionele begraafplaatsen word het natuurgraf niet actief onderhouden. De natuur onderhoud het graf. Als het natuurgraf gedolven word houd men de bovenste laag humus apart en legt deze als laatste terug. Hiermee blijven de in de bovenste laag aanwezige zaden intact en krijgen soms eeuwenoude zaden weer kans om te ontkiemen.

Wat kost natuurbegraven?

Over het algemeen betaal je een eenmalige prijs voor het natuurgraf en de ter aarde bestelling. De grafrechten bij natuurbegraven zijn in eerste instantie wat hoger maar wel eenmalig. Het recht om op de natuur begraafplaats te mogen liggen is voor eeuwig. Je voorkomt hiermee dat jouw familie jarenlange grafrechten moet betalen. 

De beheerder van de natuurbegraafplaats staat garant voor de onderhoud van de natuur. Doordat het natuurgraf eeuwig blijft bestaan is er ook altijd een plek voor naasten voor herdenking.

Omdat de natuurbegraafplaatsen niet voorzien worden van een steen of gedenkteken bespaar je hierdoor veel geld.

natuur begraven

Wat zijn de voordelen van natuur begraven?

Je zult je misschien afvragen wat zijn de voordelen van natuur begraven? Buiten de voor de hand liggende en al besproken redenen kunnen er ook meer persoonlijke voordelen zijn van natuur begraven. Ieder individu geeft daaraan zijn eigen invulling. De meest voorkomende voordelen van natuur begraven zijn:

✅  Milieu-vriendelijke duurzame manier van begraven

✅  Ontwikkeling en verbetering van nieuwe en bestaande natuur

✅  Financieel voordeel; geen grafsteen, geen grafbedekking, geen grafonderhoud en nabetaling   grafrecht

✅  Persoonlijke verbinding met de locatie, ook bij leven

✅  Persoonlijke invulling van de uitvaart en het afscheid

✅  Inspirerende, stille en natuurlijke omgeving die troostrijk is en gelegenheid geeft tot bezinning, tot rust te komen en te genieten

✅  Grote afstand tussen de graven

✅  Stille rustplaats in harmonie met de natuur en veel privacy

Inheemse boom als gedenkteken

Met de in Nederland 400 hectare gebied die voor natuur begraven wordt gebruikt kan al 700 hectare natuur duurzaam worden onderhouden. Een groei van het aantal natuurbegraafplaatsen zorgt alleen maar voor nog meer duurzaam natuurbeheer en is dus zeer aanbevelenswaardig te noemen. 

De natuurbegraafplaatsen liggen midden in de natuur en worden niet afgebakend zoals op een gewoon kerkhof. Geen grafmonumenten en hekwerkjes, hooguit een markering in de vorm van een schijf hout. Soms kan er ook gekozen worden voor de aanplant van een in dat gebied passende boomsoort. Hiermee draag je nog meer bij tot natuurbehoud en -beheer.

Natuur begraven en grafrechten

In Nederland worden natuurbegraafplaatsen vaak in samenwerking met Natuurmonumenten uitgegeven. Ook zie je veel natuurbegraafplaatsen ontstaan op landgoederen en in beschermde landschappen.

Hiermee kan het behoud van dergelijke gebieden worden gefinancierd en voor de toekomst worden gewaarborgd. Zo draag je ook na je dood bij aan het behoud van natuur in ons land voor de volgende generaties.

Een ander voordeel van natuur begraven is het gegeven dat je je familie niet opzadelt met grafrechten verlengen of afbreken en het ruimen van een graf. Een natuurbegraafplaats kies je voor eeuwig. De natuur ontfermt zich over het graf waarbij onderhoud en eventueel ruimen niet meer nodig is.

Meestal is het zo dat de locatie van elk graf in de administratie van de betreffende natuurbegraafplaats wordt opgenomen. Aan de hand van landmetingsgegevens en/of gps- coordinaten kan elk graf nauwkeurig worden teruggevonden.

Hierdoor is het voor nabestaanden mogelijk om exact te weten waar hun dierbare ter aarde is besteld. 

Een  dierbaar troost cadeau bij overlijden geven in de vorm van een mooie foto van deze plek met een mooi lijstje met kaarsje bij zal dan ook een mooi cadeau zijn.

Branchevereniging natuur begraven Brana

Zoals voor bijna alle branches is er inmiddels ook voor de natuurbegraafplaatsen een vereniging opgericht. In het geval van de natuurbegraafplaatsen is dat Brana. Deze vereniging bewaakt de kwaliteit, de continuïteit en de profilering van natuurbegraafplaatsen in Nederland. Op dit moment zijn 14 van de 25 natuurbegraafplaatsen aangesloten bij Brana, de meeste zijn ook lid van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB).

Brana heeft 7 criteria opgesteld waaraan de natuurbegraafplaats moet voldoen om lid te kunnen worden. Op de website van Brana lees ik welke criteria dat zijn:

  1. De natuurbegraafplaats heeft een planologische dubbelbestemming: natuurgebied en begraafplaats
  2. De natuurbegraafplaats heeft een gemeentelijke vergunning om Eem begraafplaats te mogen exploiteren
  3. Het betreft een particulier onderneming die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen herkenbaar in beleid en praktijk praktiseert
  4. In het beleid staat de verbinding van de mens met de maatschappij, de natuur en de cultuur centraal. De ;eeuwige grafrede; maakt daar deel van uit.
  5. De natuurbegraafplaats werkt met een vastgesteld eb toetsbaar natuurbeleidsplan
  6. De organisatie is gecertificeerd als natuurbeheerder
  7. De natuurbegraafplaats is aangesloten bij de LOB (Landelijke Organisatie Begraafplaatsen)

Brana onderhoud intensief contact met lokale en landelijke overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties voor een verantwoord maatschappelijk en economisch functioneren van haar leden. Hiervan is het doel om knelpunten en belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving te verminderen of weg te nemen.

Naast de Brana belangenvereniging voor natuurbegraafplaatsen kennen we ook nog de 

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Deze organisatie zorgt voor de belangen van alle begraafplaatsen. Wist je overigens dat er bijzonder veel soorten begraafplaatsen zijn in Nederland? Zo kennen we de begraafplaatsen met een religieuze gemeenschap als achtergrond. 

Je moet dan denken aan rooms-katholiek, protestants, islamitisch en de joodse begraafplaatsen. Van deze laatste kent ons land er maar liefst ongeveer 240! Daarnaast zijn er nog de speciale oorlogsgedenkparken of oorlogsbegraafplaatsen. Ook hiervan zijn er verspreid over het land vele tientallen terug te vinden.

Hieronder de volledige lijst van Natuurbegraafplaatsen in Nederland:

Reiderwolde

De natuurbegraafplaats ook wel bos-, groene- of ecologische begraafplaats genoemd is gesitueerd in de gemeente Winschoten in Groningen. De begraafplaats is lid van zowel het LOB als de Brana. 

De begraafplaats is ca. 9 hectare groot en is gelegen in het natuurgebied Reinerwolde. Het landgoed is nog jong en volop in ontwikkeling, het beslaat zo’n 200 hectare. Reinerwolde beschikt over een natuurtheater die als ontvangstruimte kan dienen voor de afscheidsceremonie of andere herdenkingsbijeenkomsten.Natuurbegraafplaats Fryslân

Deze meest noordelijk gelegen en ook de eerste Nederlandse natuurbegraafplaats is gelegen bij Nieuwenhorne, nabij Heerenveen. Ze is zowel lid van Brana als het LOB. De begraafplaats is ongeveer 9 hectare groot en wordt onderverdeeld in clusters van 2 ha. Afscheidsceremonies kunnen plaats vinden buiten in de natuur of in de boerenkapschuur.

Jouw dierbare kan naar de plaats van bestemming worden gebracht met paard en wagen of met gebruikmaking van een zogenaamde loopkoets. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om de kist te vervoeren op een speciaal hiervoor aangeschafte en ingerichte bakfiets.OlmenEs

Gelegen in de gemeente Appelscha in Friesland is dit in de lijst een bijzondere begraafplaats. Ze is namelijk verbonden aan de gelijknamige gemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het begraven op deze natuurbegraafplaats is voorbehouden aan bewoners en medewerkers van de stichting. 

De natuurbegraafplaats van OlmenEs is gelegen op het 50 hectare grote bosrijke gebied van de stichting. De begraafplaats is sinds 2009 in gebruik genomen na een lange periode van voorbereidingen. Het idee hierachter vind zijn grondslag in de antroposofische mensvisie die de stichting in al zijn werk hanteert. Ook deze begraafplaats is lid van het LOB.

Terwisscha

In het Friese Appelscha vinden we sinds 2018 Natuurbegraafplaats Terwisscha. De natuurbegraafplaats is onderdeel van de Stichting Begraafplaatsen Appelscha en ligt in het Drents Friese Wold. Het betreft hier een kleinschalige natuurbegraafplaats van ca. 1250 vierkante meter. De begraafplaats is gelegen op grond van de eerder genoemde stichting. De begraafplaats Terwisscha is lid van het LOB.

Bremer Wildernis

In het Friese Sondel ligt de natuurbegraafplaats Bremer Wildernis. De begraafplaats is gedeeltelijk gesitueerd op een voormalige robiniaplantage. Er is inmiddels een inheems bos gecreëerd met een gevarieerde aanplant. Ere wordt werkelijk alles in het werk gesteld om de natuur te laten floreren.

natuur begraven

Hillig Meer

Op de Hondsrug in Drenthe ligt deze begraafplaats in een werkelijk prachtig bosgebied. De begraafplaats maakt deel uit van het Landgoed Heidehof. Het landgoed werd opgericht in 1929 met de aanleg van een bos in Engelse stijl. Dit bos diende aanvankelijk als productiebos voor de houthandel. Sinds 1996 is het in particuliere handen en wordt er hard gewerkt aan het behoud ervan.

Al vanaf 2012 bestaat de mogelijkheid tot natuurbegraven op Hillig Meer en de belangstelling is groeiende. Hierdoor hebben de beheerders van Landgoed Heidehof besloten zich te betrekken bij nog enkele natuurbegraafplaatsen zoals Hoogengraven en Mepperdennen. Hillig Meer is aangesloten bij Brana en het LOB.

De Velden (Tonckensborg)

In de kop van Drenthe, tussen Westervelde en Zuidvelde vinden we deze 7 hectare grote begraafplaats terug. De begraafplaats is gesitueerd op het eeuwenoude Landgoed Tonckensborg wat nu nog beheerd wordt door de oorspronkelijke familie Toncken.

De 7 hectare grote begraafplaats ligt dus op een plek met veel cultuurhistorische waarde. Het in stand houden hiervan en het behoud van de natuur wordt mede mogelijk gemaakt met de exploitatie van De Velden. Deze begraafplaats is lid van het LOB.

Mepperdennen

In het Drenthe Meppen vinden we deze natuurbegraafplaats terug. Het terrein beslaat zo’n 22 hectare en is daarmee een van de grotere natuurbegraafplaatsen in ons land. Pas rond de laatste eeuwwisseling is er op de oorspronkelijk woeste stuifzandgrond een bos aangelegd. Het is een open terrein met veel ruimte voor zicht op de omgeving.

Op het terrein staat een bescheiden Bolhuis wat dienst kan doen voor ceremonies en ontvangsten. Er bestaat tevens de mogelijkheid om in de buitenlucht een eenvoudige afscheidsceremonie te houden. De Mepperdennen is lid van het LOB en Brana.Koningsakker

Binnen de provinciehoofdstad Arnhem in Gelderland vinden we Koningsakker terug. De begraafplaats is gelegen nabij de abdij Koningsoord van de zusters Trappistinnen. Voormalige landbouwgrond is omgetoverd in een prachtig natuurgebied, voor iedereen toegankelijk.

De opbrengsten uit de begraafplaats moeten helpen de zusters in hun levensonderhoud te voorzien, nu en in de toekomst. Al sinds 1934 is er op dit terrein sprake van een religieuze gemeenschap, nadat er eerst een modelboerderij was gevestigd. Koningsakker is lid van Brana en het LOB.

Slangenburg

In de natuur van de Gelderse Achterhoek, nabij Doetinchem, ligt de begraafplaats Slangenburg. Lommerrijke bossen en landbouwgebieden kenmerken het Landgoed Slangenburg waar de begraafplaats is gelegen.

Sinds het begin in 2013 is er spraken van een dusdanige belangstelling dat er al gronden zijn aangekocht voor uitbreiding.

Hierin is ook de bouw van een ceremoniepaviljoen opgenomen wat mogelijkheid moet gaan bieden op het houden van bijeenkomsten en ontvangsten gelieerd aan het afscheid. Slangenburg is lid van het LOB.

natuur begraven

Heidepol

Op een wel heel bijzondere plek op de Veluwe ligt de begraafplaats Heidepol. Nabij Arnhem vind je hier heidevelden, oude beukenlanen en natuurgraslanden terug. Ook deze natuurbegraafplaats behoort met zijn 25 hectare tot de grotere. Net buiten de begraafplaats ligt het uit 1938 daterende landhuis Heidepol. Van daaruit loopt een 600 meter lange laan van oude Amerikaanse eiken met prachtig zicht over het dal. 

Er is een ruime ontvangstruimte aanwezig voor afscheid-ceremonies en gedenkbijeenkomsten. Verder vind je op het terrein een openlucht Boskapel. Het natuurgebied en de grafrechten zijn voor eeuwig vastgelegd. Heidepol is lid van het LOB en Brana.

Elspeterbos

Ten oosten van het dorp Elspeet ligt het 500 hectare grote natuurgebied. De begraafplaats is gelegen in het unieke bos op de Veluwe met veel oude heidevelden en een grote variëteit aan bomen. Er is hier ruimte voor 1200 graven waarbij de rust en de waarde van de omgeving gegarandeerd zijn. Elspeterbos is lid van het LOB en valt onder de gemeente Apeldoorn.Hoogengraven

Binnen de gemeentegrenzen van het Overijsselse Ommen ligt de begraafplaats Hoogengraven. Het is onderdeel van de stichting Heidehof uit Eext en ligt op het gelijknamige landgoed. De stichting heeft als doel de bestaande natuur- en landschapspark zoveel mogelijk te versterken. Hiervoor is al een oude beukenrij hersteld en wordt er veel van de woekerende Amerikaanse vogelkers verwijderd.

Ook de diversiteit in het gebied zal vergroot gaan worden door bijvoorbeeld omgewaaid hout te laten liggen, dichtbegroeide poelen vrij te maken en te vergroten en krijgt de jeneverbes meer ruimte door ander gewas weg te snoeien. De begraafplaats Hoogengraven is lid van Brana.

Geestmerloo

Vooralsnog de enige in Noord-Holland, deze in het nieuwe natuurgebied Geestmerambacht gelegen, natuurbegraafplaats. In deze van oudsher waterrijke omgeving is sinds begin deze eeuw een groot recreatiegebied ontstaan. Het terrein van de natuurbegraafplaats Geestmerloo bestaat dan ook uit waterpartijen en kleine eilanden en is licht heuvelachtig.

Geestmerloo beschikt over een ceremonieruimte tot maximaal 110 personen. Je kunt hier tegen betaling gebruik maken van de aanwezige audio-visuele apparatuur. Zo kan het afscheid indien gewenst zelfs worden gestreamd voor diegene die niet aanwezig kunnen zijn. Geestmerloo is lid van het LOB en Brana.Maashorst

In het Noord-Brabantse Schaijk ligt het prachtige natuurgebied De Maashorst. De begraafplaats beslaat 26 hectare en bestaat uit bosgebied, heide, stuifzand en een ven. Het gebied bied plaats aan vele soorten zoogdieren, amfibieën, reptielen en vogels.

Het terrein van de begraafplaats is ingericht met zogenaamde Boskamers, open plekken in het bos waar planten meer kans krijgen te groeien en bloeien. Hierdoor groeit ook het bestand aan dieren gestaag. Maashorst is lid van LOB en Brana.

Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

In het voorjaar van 2021 zal deze begraafplaats tussen Tilburg en Kaatsheuvel in gebruik genomen gaan worden. In een deel van het landgoed, op ca. 35 hectare, dicht bij het Jachthuis word de begraafplaats gerealiseerd. Het landschap kenmerkt zich hier door onder andere door de vele aanwezige vennen, heide en graslanden. 

Ook hier gaat de ontwikkeling en de exploitatie van de natuurbegraafplaats bijdragen aan een betere natuurkwaliteit en beleefbaarheid van de cultuurhistorie. Het betreft hier een samenwerking tussen Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland. Er kunnen al rustplaatsen vastgelegd worden.

Schoorsveld

In het Brabantse Heeze, nabij Eindhoven, ligt de natuurbegraafplaats Schoorsveld. Het 25 hectare grote terrein is gelegen op de prachtige Stabrechtse Heide. Het eerst oorspronkelijke heidevelden is later als bosbouwgebied gebruikt. Hiervoor werden vele percelen aangeplant met verschillende naaldbomen. Je ziet dit nog terug door het rechthoekige patroon van looppaden in het gebied.

Inmiddels is er een groot loofbos aangelegd en zijn er grote stukken met grasland en heide terug aangeplant. Hierdoor is het cultuurhistorische aspect weer in ere hersteld. Er staan op het terrein twee ceremonieruimtes en er is een buitenruimte voor herdenken en afscheid. Schoorsveld is lid van het LOB en Brana.

natuur begraven

De Hoevens

In de zogenaamde ABC gemeente Alphen-Chaam in Noord-Brabant ligt de wonderschone begraafplaats De Hoevens. Op dit gelijknamige landgoed wordt sinds 1990 meer aandacht en liefde geschonken aan de natuur. Naast de begraafplaats wordt er een natuurcamping geëxploiteerd alsmede een Bed & Breakfast.

De begraafplaats ligt in een gebied wat gekenmerkt wordt door een afwisseling van bos, heide en grasland. Je kunt er gebruik maken van de afscheidsplechtigheid De Eik en er bestaat de mogelijkheid om je dierbare met paard en wagen naar zijn of haar laatste rustplaats te brengen. De Hoevens is lid van het LOB.

Natuurbegraafplaats De Utrecht

Een heel mooi voorbeeld van natuur begraven en natuurbehoud is Natuurbegraafplaats De Utrecht ten zuiden van Tilburg. Op dit landgoed in de Brabantse Kempen is het sinds 2016 mogelijk je te laten begraven op de natuurbegraafplaats. De missie die hier aan ten grondslag ligt is het centraal stellen van de natuur in het gebied. Het gaat erom het oorspronkelijke productiebos om te vormen tot natuurbos.

Om dit doel te bewerkstelligen is in 2015 begonnen met de kap van een groot aantal naaldbomen en de vervanging door inheemse loofbomen. Hiermee is de basis gelegd voor versterking van de soortenrijkdom en de ecologie en kan de verdere ontwikkeling tot natuur groeien. Doordat er loofbomen zijn aangeplant zal de humuslaag veranderen en meer kansen bieden aan een diversere flora. Ook nieuwe diersoorten zullen aldus hun opwachting kunnen maken. 

Met deze ingrepen kan natuur begraven ertoe bijdragen dat dit gebied, en ook vele andere in ons land, bewaard blijft voor vele generaties. Door jouw lichaam terug te geven aan de natuur zorg je voor een gezonde levenscyclus van die natuur.

natuur begraven

Bos van de Heilige Geest

Op een van Brabants oudste en mooiste landgoederen, Landgoed Baest, vinden we deze begraafplaats terug. Dit landgoed vind je terug in de driehoek Oirschot-Tilburg-Eindhoven. Hier draait alles al 8 eeuwen om Rust, Stilte en Beschouwing. Na 250 jaar in handen te zijn geweest van één en dezelfde familie komt het in 2000 in handen van de Stichting Landgoed Baest.

Inmiddels heeft de stichting een deel van het landgoed ter beschikking gesteld voor natuur begraven. Dit in overeenkomst met eerder genoemde principes. Voor een stijlvolle afscheidsceremonie kan gebruik worden gemaakt van de historische Eikenhoef.

Landgoed Hoeve Ruth

Op het gelijknamige gelegen landgoed van de familie Swinkels, nabij Helmond, aan het riviertje de Aa gelegen is sinds 2020 sprake van een natuurbegraafplaats. De filosofie hierachter is om de geschiedenis met de moderne tijd en het leven en de dood met elkaar te verbinden. Het landgoed kan hierdoor als natuurgebied blijven bestaan.

Het aanwezige productiebos wordt voor dit doel omgetoverd tot een prachtig en dynamisch  natuurbos. Er kan gebruik worden gemaakt van de loopkoets voor het vervoer van jouw dierbare. Begraafplaats Landgoed Hoeve Ruth is lid van het LOBEygelshof

Even ten noorden van Kerkrade ligt Eygelshoven waar deze begraafplaats is gevestigd. Het ligt in een nog jong natuurgebied met meertjes, heide en wandelpaden grenzend aan bossen. De begraafplaats ligt in de vroegere Hermangroeve waarzo’n 40 jaar bruinkool werd gedolven.

Voor een afscheid in kleine kring kan gebruik worden gemaakt van het op ecologische en duurzame wijze gebouwde Ontvangstgebouw. Op het terrein kunnen voor grotere gezelschappen voorzieningen getroffen worden. Eygelshof is lid van LOB en Brana.

Weverslo

Op de grens met Noord-Brabant en Limburg, in de Peel, ligt natuurbegraafplaats Weverslo.

Het landschap is afwisselend agrarisch en bosachtig. Met zijn vele houtwallen bied het gebied veel plaats aan allerlei soorten vogels en andere kleine dieren. Er wordt hier veel aandacht besteed aan de org voor mens, dier en natuur.

Op het terrein van natuurbegraafplaats Weverslo kan gebruik worden gemaakt van de Aula voor een afscheidsbijeenkomst. En op verzoek kunnen er op diverse locaties buiten speciale tenten geplaatst worden voor het afscheid. Weverslo is lid van LOB en Brana.

natuurbegraafplaats

Landgoed Mookerheide

Zo’n 10 minuten autorijden van Nijmegen vond je het Landgoed Mookerheide en de natuurbegraafplaats. De natuur laat zich hier van zijn beste kant zien middels uitgestrekte heidevelden en mooie bossen. Landgoed Jachtslot Mookerheide is landelijk bekend vanwege zijn vele kassen, de lei-fruitmuur, een wildklemmen en een sierbrug.

Het is een gebied met veel hoogteverschillen en een rijke vegetatie die vooral in het voorjaar prachtige bloesems levert. Het landgoed is tegenwoordig eigendom van Natuurmonumenten en beslaat totaal ongeveer 160 hectare. De natuurbegraafplaats moet ook hier het behoud en terug brengen van het landgoed in oude staat mogelijk maken. Mookerheide is lid van LOB en Brana.

Bergerbos

In het midden van Limburg, nabij de gemeente St. Odiliënberg, vinden we natuurbegraafplaats Bergerbos. Deze 9 hectare grote begraafplaats ligt werkelijk midden in het bos en is een particulier initiatief. Op de begraafplaats is met12 reusachtige keien aangegeven waar een vermeende historische grafberg moet hebben gelegen.

Op deze mooie, haast idyllische plek  hebben al meer dan 2000 mensen hun laatste rustplaats gevonden. De begraafplaats is aangesloten bij het LOB.

Venlo-Maasbree

Tenslotte en eveneens in Limburg gelegen de natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree. Deze begraafplaats bestaat uit 2 delen, ca. 2,5 hectare op Venloos grondgebied, en zo’n 10 hectare op grondgebied van de gemeente Maasbree. Beide gedeelten zijn verbonden met een wandelpad. Het Venlose gedeelte ligt in het bosgebied Blericks Bergen aan een prachtige plas.

Er bevind zich op geen van beide terreinen een ontvangstruimte maar er wordt hiervoor regelmatig gebruik gemaakt van het zeer nabij gelegen restaurant.

Voor zover een opgave van de reeds bestaande natuurbegraafplaatsen in Nederland. Er zijn er nog zo’n tien verspreid over het land in ontwikkeling waarmee aan de stijgende vraag naar natuur begraven kan worden voldaan. Wat is er mooier om na een duurzaam geleefd leven ook te kiezen voor duurzaam natuur begraven?!

Hierdoor zorg je er ook na je leven voor dat kwetsbare en kostbare natuurgebieden in Nederland voor vele generaties na ons behouden kunnen blijven. Ik heb na het doen van deze research besloten te kiezen voor duurzaam natuur begraven. Ik zorg er zo voor dat milieu zo min mogelijk wordt belast en de natuur gesteund word. En zo is voor mij de cirkel mooi rond! Natuur begraven en de uitvaartverzekeringen

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt bepaald hoe hoog het bedrag van de uitkering voor de uitvaart zal zijn. Er wordt niet zo zeer mee bepaald hoe de uitvaart wordt ingevuld. Of je dus kiest voor cremeren, begraven of natuur begraven is dit bij afsluiten van de verzekering niet van belang.

Als je kiest voor natuur begraven is het wel van belang dit tijdig aan je uitvaartverzekering aan te geven. Hiermee voorkom je eventuele problemen. Zowel Dela, Monuta als bijvoorbeeld Ardanta zijn bekend met het fenomeen natuur begraven.

Als je uiteindelijk gaat kiezen voor de uitvaartverzorger is het hierbij wel van belang om de wensen voor natuur begraven tijdig aan te geven. Als je de locatie al bepaalt hebt krijg je vaak van de beheerder van de natuurbegraafplaats aanwijzigingen waarmee je rekening moet houden. 

Dit zal dan bijvoorbeeld gaan over de materialen voor de kist en de bekleding. Maar ook aan bod komen de kleding, sieraden en dergelijke zaken van de overledene. Je wilt immers dat het geheel zo goed mogelijk door de natuur kan worden afgebroken.

Reacties